Hulp aan organisaties en dieren in noodsituaties

Rustperiode in een kittenopvang

Voor de meeste pleeggezinnen en vrijwilligers breekt begin december een rustiger periode aan. Ook eigen huisdieren kunnen tijdens de wintermaanden genieten van welverdiende rust in hun omgeving die ze tijdens de zomermaanden delen met spelende kittens. Het is niet zo dat er in de winter geen patiëntjes meer onder onze hoede zijn. Er zijn nog steeds enkele kittens die moeten aansterken. Deze werden intussen wel reeds allemaal besproken.

Blijvers

Onze blijvers worden non-stop intensief opgevolgd.

Ryn was er heel erg aan toe toen ze gevonden werd. Na enkele dagen hospitalisatie kon ze naar een pleeggezin, maar ze bleef er slecht uitzien. Haar bloeduitslag was niet goed met een heel hoge FIP titer. Bij een 2de bloedonderzoek waren de waarden gedaald, maar de algehele bloeduitslag was nog niet goed. Ze blijft klein, speelt volop maar moet nauwlettend in de gaten worden gehouden.

Amiel is een blijver omdat hij PKD heeft. PKD is de afkorting voor Polycystic Kidney Disease. Het is een erfelijke aandoening die bij katten voorkomt. PKD wordt veroorzaakt door een fout in het DNA waardoor een bepaald eiwit dat van belang is voor een goede nierfunctie verkeerd wordt aangelegd. Een echte therapie is er helaas niet. Onze PKD blijvers (allemaal uit hetzelfde nest) worden nauwlettend opgevolgd om te zorgen dat ze voldoende levenscomfort hebben. Ze krijgen aangepast voer en supplementen waar nodig. Soms zijn bloedcontroles of foto’s nodig.

Zo was vooral Amiel de voorbije maand op de sukkel. Aangezien hij mankte werden foto’s genomen. Het ras dat in Amiel zit, zorgt ervoor dat hij ook een kraakbeenafwijking heeft. Het is nu even wachten tot zijn groeischijven zijn gesloten alvorens hij geopereerd kan worden.

Spoedmeldingen

Waar mogelijk proberen we onze collega’s van de klassieke dierenasielen te helpen met spoedmeldingen van gekwetste katten. Zo werd helaas weer duidelijk hoe schadelijk de zon kan zijn voor de oortjes van witte katten. Een onfortuinlijke schuwe zwerfkater kon door de enorme last aan zijn zwaar aangetaste oren gepakt worden.

Hij kreeg de nodige zorgen en de afgestorven deeltjes van zijn oren werden geamputeerd. Helaas kan deze zwerver niet zomaar binnenshuis worden gehouden omwille van te mensschuw. Hij wordt gelukkig wel goed opgevolgd door de melder die hem voedert en beschutting biedt in de garage.

Boerderijkatten

Boerderijkatjes vinden het contact met mensen maar eng. Ze leven in de buurt van mensen, maar niet in huis, maar ze hebben wel nood aan beschutting en voeding. Kan jij hen deze aangepaste leefomgeving bieden?

Bij onze collega dierenasielen in Limburg zijn er steeds katjes die op zoek zijn naar een voor hen meer geschikte thuis dan binnenshuis bij mensen.

Vrieskou en motorkappen

Let op bij vrieskou. Katten zoeken warmte op. Soms gaan ze liggen op een warme motorkap, maar soms kruipen ze eronder of gaan onder wielkappen liggen. Geef zeker eerst altijd een tik op de motorkap of laat de motor lang genoeg draaien zodat ze de tijd hebben om zich in veiligheid te brengen.

Deel dit Bericht, Kies Je Platform!