Cat Shelter Limburg: opvang voor hulpbehoevende kittens

ONZE WERKING

Cat Shelter werd in 2003 opgericht met als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten. Onze patiëntjes zijn hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen.

Cat Shelter heeft geen centrale locatie. Kittens krijgen in huiselijke omgeving de nodige verzorging en socialisatie. De organisatie werkt nog steeds 100% met vrijwilligers.


Interesse in adoptie van kittens? Kijk in de rubriek ‘adoptie’ en neem contact op met onze planning.


Adoptievoorwaarden

Je betaalt de medische bijdrage ter plekke bij het ophalen van het katje bij het pleeggezin na het ondertekenen van het adoptiecontract. Bij het eerste bezoekje (als ze nog niet klaar zijn voor verhuis) betaal je 10 euro voorschot per kitten.

 

De bijdrage voor een kitten (gevaccineerd, gesteriliseerd/gecastreerd, gechipt engeregistreerd): €150

  • Inclusief boosterenting op 3 maanden: + €20
  • Vanaf 1 jaar: €120
  • Volwassen duo: €200
  • Langharig of speciale kleur: + €50

 

Deze bijdrage is aanzienlijk minder dan als je een gratis kitten zelf volledig in orde zou laten brengen!

 

Advies en ondersteuning

Cat Shelter schoolt non-stop bij, ook internationaal. De laatste bevindingen inzake kattenwelzijn en kattenzorg en adviezen vanuit de shelter medicine worden verwerkt in richtlijnen voor de pleeggezinnen. Zo waken we over kwalitatieve zorg. Lees zeker ook meer over kattenzorg in de rubriek ‘advies’.

 

Cat Shelter put uit 20 jaar ervaring in kittenzorg en een enthousiaste ploeg vrijwilligers. Tijd en energie is van cruciaal belang bij het beheer van een dierenorganisatie. Om die reden zetten we al jaren in op het ondersteunen van opstartende verenigingen. Wij staan er immers niet alleen voor. Steeds meer kattenverenigingen zetten zich in om het lot van zwerfkittens te verbeteren. Al onze informatie en wat we kunnen missen aan materialen wordt gedeeld met collega’s. Wij geloven niet in het “ieder voor zich” principe. Samen sterk werkt beter!

 

Cat Shelter heroriënteert zich sinds 2019 steeds meer naar een ondersteunende functie voor dierenorganisaties die zich inzetten voor zwerfdieren. Dit gebeurt onder de noemer Project AUTT.

 

Project AUTT of Animals Under The Trees focust op het uitwisselen van expertise en advies, het verenigen van organisaties en het zoeken naar middelen voor kleine investeringen of acties die meerdere dieren op een structurele wijze helpen. Deze werking beperkt zich niet tot zwerfkatten alleen en gaat ook de landsgrens over.

 

Jij kiest zelf naar waar jouw steun gaat. Vermeld bij jouw donatie ‘kittenzorg’ of ‘project AUTT’ of vermeld niets als het voor jouw prima is om het voor beide in te zetten.

 

Aangezien onze hulp aan dieren verder gaat dan enkel de dieren onder onze hoede, vallen we niet meer onder de categorie van ‘dierenasiel’ om in aanmerking te komen voor fiscale attesten. We willen echter geen beperking op onze hulp aan dieren. Om die reden zagen we eind 2019 af van een verlenging.

 

Onze garantie: alle donaties worden optimaal ingezet om dieren in kritieke noodsituaties structureel te helpen. Wij gaan tot het uiterste om het lot te verbeteren van zoveel mogelijk zwerfdieren die nood hebben aan extra zorgen.