Hulp aan organisaties en dieren in noodsituaties

ONZE WERKING

Het project werd in 2003 opgericht met als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten: hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen. In 20 jaar kwamen zo circa 6000 kittens onder onze hoede ter verzorging in 245 verschillende pleeggezinnen. In maart 2022 werd het kittenasiel overgenomen door vzw Purrito.

Cat Shelter kreeg de nieuwe naam Project AUTT – Animals Under The Trees. De organisatie neemt zelf geen katten meer in opvang maar biedt hulp aan organisaties die (zwerf)dieren in noodsituaties helpen of zich inzetten om kwetsbaar habitat van dieren te beschermen.

 

 

Advies, netwerken en ondersteunen

Onze organisatie put uit 20 jaar ervaring in dierenwelzijn en kattenzorg. Tijd en energie is van cruciaal belang bij het beheer van een dierenorganisatie. Om die reden zetten we al jaren in op het ondersteunen van opstartende verenigingen. Al onze informatie en wat we kunnen missen aan materialen wordt gedeeld met collega’s.

Wij geloven niet in het “ieder voor zich” principe. Samen sterk werkt beter!

Sinds 2019 vervullen we een ondersteunende functie voor dierenorganisaties die zich inzetten voor zwerfdieren, zowel in het binnenland als in het buitenland. 

 

Project AUTT

Project AUTT of Animals Under The Trees focust op het uitwisselen van expertise en advies, het verenigen van organisaties en het zoeken naar middelen voor kleine investeringen of acties die meerdere dieren op een structurele wijze helpen. Onze inzet beperkt zich niet tot de zorg aan onze blijvers met een complexe aandoening maar gaat ook de landsgrens over. Zo werd ook het digitale netwerk AABLA opgestart dat wildlife rescue centers in Costa Rica samenbrengt.

Aangezien onze hulp aan dieren verder gaat dan enkel de dieren onder onze hoede, vallen we niet meer onder de categorie van ‘dierenasiel’ om in aanmerking te komen voor fiscale attesten. We willen echter geen beperking op onze hulp aan dieren. Om die reden zagen we eind 2019 af van een verlenging.

 Onze garantie: alle donaties worden optimaal ingezet om dieren in kritieke noodsituaties structureel te helpen. Wij gaan tot het uiterste om het lot te verbeteren van zoveel mogelijk zwerfdieren die nood hebben aan extra zorgen.