Hulpbehoevende kittens en (zwerf)dieren in noodsituaties helpen

ONZE WERKING

Cat Shelter werd in 2003 opgericht met als doel een opvangnet te bieden aan de meest fragiele doelgroep onder de zwerfkatten: hulpbehoevende kittens die nog niet zelfstandig kunnen eten, die ziek, onderkomen of gekwetst zijn en op krachten moeten komen.

In maart 2022 kreeg de kittenopvang een nieuwe naam, een nieuw logo en een nieuwe website.

Purrito is de voortzetting van het bestaande kittenasiel met een nieuwe dynamiek. De jongere generatie zet het kittenasiel verder als vzw Purrito Cat Shelter.

Vzw Cat Shelter zelf zet als Project AUTT in op hulp aan kattenorganisaties maar ook aan initiatieven die andere (zwerf)dieren in noodsituaties helpen of zich inzetten om kwetsbaar habitat van dieren te beschermen.

Meer informatie over de uitbreiding van onze werking lees je in Cat Shelter wordt Purrito en Project AUTT.

 

Advies, netwerken en ondersteunen

Onze vrijwilligers scholen non-stop bij, ook internationaal. De laatste bevindingen inzake kattenwelzijn en kattenzorg en adviezen vanuit de shelter medicine worden verwerkt in richtlijnen. Lees zeker ook meer over kattenzorg in de rubriek ‘advies’.

Onze organisatie put uit 20 jaar ervaring in dierenwelzijn en kittenzorg. Tijd en energie is van cruciaal belang bij het beheer van een dierenorganisatie. Om die reden zetten we al jaren in op het ondersteunen van opstartende verenigingen. Al onze informatie en wat we kunnen missen aan materialen wordt gedeeld met collega’s.

Wij geloven niet in het “ieder voor zich” principe. Samen sterk werkt beter!

Sinds 2019 vervullen we steeds meer een ondersteunende functie voor dierenorganisaties die zich inzetten voor zwerfdieren, zowel in het binnenland als in het buitenland. Dit gebeurt onder de noemer Project AUTT.

 

Project AUTT

Project AUTT of Animals Under The Trees focust op het uitwisselen van expertise en advies, het verenigen van organisaties en het zoeken naar middelen voor kleine investeringen of acties die meerdere dieren op een structurele wijze helpen. Onze inzet beperkt zich niet tot zwerfkittens van Purrito Cat Shelter of de zorg aan onze blijvers met een complexe aandoening en gaat ook de landsgrens over.

Aangezien onze hulp aan dieren verder gaat dan enkel de dieren onder onze hoede, vallen we niet meer onder de categorie van ‘dierenasiel’ om in aanmerking te komen voor fiscale attesten. We willen echter geen beperking op onze hulp aan dieren. Om die reden zagen we eind 2019 af van een verlenging.

 

Onze garantie: alle donaties worden optimaal ingezet om dieren in kritieke noodsituaties structureel te helpen. Wij gaan tot het uiterste om het lot te verbeteren van zoveel mogelijk zwerfdieren die nood hebben aan extra zorgen.